Βοηθώντας το Περιβάλλον


Η ανακατασκευή πλακετών PCB σε υψηλό επίπεδο και σε μεγάλους αριθμούς έχει θετική προσφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα, αυξάνοντας την διάρκεια ζωής τους σε κανονική χρήση. Με τον τρόπο αυτό και εφόσον δεν χρειάζεται οι πλακέτες να αντικατασταθούν, δεν σπαταλούνται πρώτες ύλες (χαλκός κ.α.) και ενέργεια για την κατασκευή καινούργιων.
Η διαδικασία Rework συμβάλει σε κάποιο βαθμό στην αντικατάσταση εξαρτημάτων παλιότερης τεχνολογίας που περιέχουν βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με νεότερα που συμφωνούν με τα πρότυπα RoHS όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα (2002/95) και δίνει ζωή σε «καθαρότερες» πλακέτες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: